Νομική ειδοποίηση

Οποιοδήποτε είδος αναπαραγωγής απαγορεύεται από το νόμο και όλο το υλικό που εμφανίζεται στο AGIOGRAFIA.NET ("περιεχόμενο") προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελεί ιδιοκτησία του AGIOGRAFIA.NET ή του μέρους που είναι ο πάροχος του περιεχομένου.';

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, εμφάνιση, εκτέλεση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μετάδοση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, ούτε επιτρέπεται η διανομή οποιουδήποτε μέρους αυτού του περιεχομένου σε οποιοδήποτε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου τοπικό δίκτυο, να το πουλήσετε ή να το προσφέρετε προς πώληση ή να χρησιμοποιήσετε τέτοιο περιεχόμενο για την κατασκευή οποιουδήποτε είδους βάσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ειδοποίηση από αντίγραφα του περιεχομένου AGIOGRAFIA.NET.