Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω e-mail ή χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Μηνυμάτων. Μπορείτε να βρείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στις Συχνές ερωτήσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη | Ελλάδα